O centro educativo permanecerá pechado dende o luns 16 de marzo ata o domingo 29 de marzo
Pregamos que as familias estean pendentes de calquera outra información a través dos medios habituais do centro: teléfonos, correo electrónico ou esta mesma web.
Moitas gracias.
O equipo directivo.

Teléfono: 981 703 260 | 981 757 249
Correo: cpr.artai@edu.xunta.es

Actividades
Consultar as fichas de actividades que os profesores propoñen para estes días nas diferentes materias e revisar o diario web da clase. Para aclarar dúbidas contactar por correo electrónico cos profesores. Consultar o listado de correos a través do enlace da parte inferior.
ÁNIMO! Seguimos traballando.


¿Qué debes saber del nuevo Coronavirus?